Πιστοποίηση γνώσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Qualexperts

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δημιουργούν συνεχώς νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες. Οι εκπαιδευόμενοι στα διάφορα προγράμματα χρειάζονται και την αντίστοιχη πιστοποίηση – αποδεικτικό των γνώσεων τους.

 

Η Qualexperts, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, παράγει εξεταστικό υλικό, διοργανώνει τις ανάλογες εξετάσεις και απονέμει πιστοποιητικά στους συμμετέχοντες επιτυχόντες σπουδαστές του κάθε αντικειμένου.

Scroll to Top